GEVAAR PICTOGRAMMEN

Gevarenpictogrammen en -symbolen als stickers en borden.
GHS of CLP gevarensymbolen en pictogrammen zijn gevarenstickers en borden volgens de nieuwste Europese richtlijnen NEN-EN-ISO 7010 voor producten die gevaarlijke stoffen bevatten. De gevaarspictogrammen zijn van hoge kwaliteit, geschikt voor gebruik binnen en buiten. De gevaren afbeeldingen zijn te bestellen als pictogramstickers of borden in verschillende afmetingen.